Mijn mediationdiensten

Mediation kan in bijna elk conflict worden toegepast. De diensten waar ik als mediator me in gespecialiseerd heb staan hieronder in het kort beschreven.                

Mediation bij een echtscheiding

Als de fut eruit is, de lol eraf en één of beide echtelieden steeds meer voelt voor het beëindigen van het huwelijk, breekt er een moeilijke tijd aan, een echtscheiding regelen. Praten over de kinderen, de boedel en andere dingen die niet of moeilijk te verdelen zijn.

Mediation bij een Vechtscheiding

Een vechtscheiding is een scheiding waarbij de voormalige partners elkaar niets meer gunnen. Als je uit elkaar gaat is dat altijd een verdrietige zaak, maar in sommige gevallen is er sprake van een gevoel van wrok, jaloezie en zelfs wraak.

Voormalige partners doen er in een vechtscheiding zoveel mogelijk voor om te zorgen dat de ander zo min mogelijk overhoudt, en zo veel mogelijk last van de scheiding ondervindt. Dit heeft vaak te maken met geld, maar wordt helaas ook vaak over de hoofden van de kinderen uitgevochten, als die er zijn. Dan gaat het gevecht over waar de kinderen komen te wonen, en hoe vaak de ander ze nog mag zien.

Mediation in het Onderwijs

Er kunnen conflicten ontstaan tussen ouders en school, zoals:

conflict met de (onbetrokken) leerkracht, doubleren, schooladvies, schorsing en pesten. Ouders willen natuurlijk het beste voor hun kind en het kan gebeuren dat ouders en school niet op één lijn zitten voor wat zij denken dat goed is voor het kind.

Communicatie is op dit soort momenten een belangrijk middel en daar kan het misgaan. School en ouders moeten elkaar begrijpen en vertrouwen hebben in elkaar en dat ook blijven houden. Vaak moeten leerkrachten/school en ouders nog jarenlang met elkaar verder.

Mediation bij een arbeidsconflict

Werk geven is makkelijker dan werk afnemen. En toch is ontslag vaak het laatste wat overblijft bij een slecht functionerende medewerker. Moeilijke beslissing, vervelend proces, maar ja, je blijven ergeren….

Een opstapeling van emotionele en zakelijk/rationele aspecten staan een heldere beslissingslijn vaak in de weg. Voor je het weet zit je in een langdurig juridisch traject met uiteindelijk alleen maar verliezers.

Mediation bij een verstoorde arbeidrelatie.

Met z’n allen de neuzen dezelfde kant op. Er tegen aan! Dat is wat ‘n werkgever verwacht, maar hoe denkt de werknemer er over? Als die gedurende het dienstverband steeds meer wrevel ontwikkelt en die situatie blijft bedekt of onbesproken, raken motivatie en oplossingen steeds verder uit beeld.

Het begint vaak klein. Een vergeten jubileum of alleen maar aandacht voor fouten. Daar raakt een mens van uit balans. Vooral als het niet wordt uitgesproken.

Mediation bij woonoverlast

Sommige conflicten over woonoverlast tussen buren zijn zo geëscaleerd dat buurtbemiddeling niet meer helpt. Dat kan komen door het gedrag of het temperament van de betrokken buren. Of door omstandigheden die maken dat een conflict niet door buurtbemiddeling opgepakt kan worden. Bijvoorbeeld door geweld, problemen binnen een gezin, juridische procedures.

Toch kan nog steeds het inzicht bij betrokkenen of bij een verwijzende instantie bestaan dat bemiddeling via mediation in deze situatie de beste weg is.