Kosten

De kosten voor een mediation worden berekend op basis van een uurtarief.

Het mediation tarief bedraagt € 150 euro per uur, inclusief BTW.

Het is gebruikelijk dat de partijen de kosten evenredig verdelen.

Er wordt gestreefd naar een Mediation traject van maximaal 12 uur. 

locatie

De locatie waar de mediation zou kunnen plaatsvinden zal zoveel mogelijk getracht worden om deze in de directe omgeving te laten plaatsvinden van de partijen. De afspraken zijn altijd op neutraal terrein.