Sietse van der Meer Mediation en Bemiddeling zorgt ervoor dat mensen met een verschil in inzicht tot overeenstemming komen. Zonder tussenkomst van de rechter en met constructieve resultaten:

Doorlooptijd van een mediation is korter

Kosten zijn een stuk lager dan de juridische weg

Partijen zoeken gezamenlijk naar oplossingen voor het conflict

Neutrale en onpartijdige begeleider

Mediation is vertrouwelijk en besloten

Mediation is toekomstgericht

Verslechterende relaties worden herstelt

Partijen hebben een actieve rol