Na een eerste telefonisch contact volgt er een kosteloos kennismakingsgesprek, waarbij onder ander de volgende onderwerpen aan bod komen:

Wederzijdse kennismaking tussen partijen en mediator

Uitleg over de mediation stappen

Toetsing van inspanningsbereidheid van de partijen

Inschatting maken van de verwachte aantal bijeenkomsten

De kosten en de verdeling

De mediationovereenkomst    

Deze mediation overeenkomst bevat als onderdelen:                               

Geheimhouding     

Vrijwilligheid

Inspanningsverplichting

Omschrijving van het conflict/kwestie